Sistem; gerçekleşen satışlar ve eldeki mal maliyetleri üzerinde sağladığı tam kontrol ile size maliyet düşürücü önlemler alabilme olanağı sağlarken, hızlı ve hatasız gerçekleşecek maliyet işlemleri sayesinde güncel değerlere her an hâkim olmanızı amaçlar.

Üretim safhalarını, bu safhaların her birinde hangi masraf merkezlerinin işlem gördüğünü; hammadde, işçilik, amortisman ve benzeri maliyet kalemlerinin hangi dağıtım anahtarıyla değerlendirileceğini detaylı olarak tanımlayabilirsiniz.

Safhaların işlem sırasını, safhalar bazında üretilen mamul veya mamul gruplarını, bu grupların mamul, yarı mamul, sarf ve yansıtma hesap kodlarını da tanımlayabileceğiniz sistemde, ağırlıklı ortalama ve FIFO yöntemine göre değerlendirme; UFRS (TTK, düzeltilmiş değerler) ile maliyetleri izleyebilme, sarf merkezlerine göre ürün maliyetlerini malzeme, işçilik, amortisman, genel üretim giderleri detayında izleyebilme; otomatik sarf, maliyet ve satılan malın maliyeti mahsuplarını oluşturabilmek mümkündür.

Netsis’in sağladığı çözümler sayesinde uluslararası standartlara uyumlu çalışırken, gerçek maliyetlerinizi ve gerçek kârınızı sürekli takipte kalabileceksiniz.

Genel Muhasebe ve Mali Tablolar

Hesap Planı, tüm mali bilgilerinizin etrafında organize olduğu bir yapıdır. Netsis Muhasebe Sistemi sayesinde tam kapsamlı ve denetimli bir hesap planı oluşturabilirsiniz.

İşleri Gözünüzde Büyütmeyin

Hesap planınızdaki seviye sayısını ve her seviyenin kaç basamaktan oluştuğunu sisteme tanımlayabilir ve bu standardın dışında kalan bir hesap kodu açılmasını engelleyebilirsiniz.

Hesaplarınızın, “cari hesaplarla ilişkili ve ön muhasebede çalışması gereken hesaplar” olduğunu, döviz ve miktarla ilgili tanımlamaları, borç / alacak bakiyesi verme özelliklerini hesap planında tanımlayıp denetimlerinizi tüm bu detaylara vakıf olarak yapabilirsiniz.

Ön muhasebede takip edilen evraklara ilişkin kayıtların kontrol edildikten sonra muhasebeye aktarılmasını talep edebilir ya da evrakın sisteme girildiği anda on - line olarak kaydedilmesini sağlayabilirsiniz.

Sistem; size daha pek çok kolaylık sağlar: Hazırlamakla kanunen yükümlü olduğunuz Defter-i Kebir, Yevmiye Defteri, KDV Beyannamesi ve mali tabloları düzgün ve eksiksiz bir şekilde kâğıt üzerinde belgeleme telaşınız ortadan kalkar. Netsis ERP Genel Muhasebe Modülü, bunları en kısa sürede ve kanunen talep edilen formatta hazırlayıp basacaktır. Ayrıca dönemsel ve karşılaştırmalı olarak talep edilecek mali tablolar sayesinde finansal duruma güncel olarak hâkim olabilir, dönem sonunda tüm yansıtma, kapanış ve açılış fişlerini otomatik olarak yaptırabilirsiniz.

Esnek Tasarım Ve İşleyiş Kolaylıklarından Yararlanın

Muhasebe programlarından beklenenin çok üstünde fonksiyonlar sunan Netsis ERP Genel Muhasebe Modülü’nde sektörel uyarlanabilirliği sağlamak amacıyla esnek bir tasarım ve işleyiş söz konusudur.

Modül, IAS 29 (International Accounting Standards 29) ve FAS 52 (Financial Accounting System 52) standartlarında enflasyon ya da döviz muhasebesi özelliklerini desteklemektedir. Aynı zamanda, SPK’nın Kasım 2001 tebliğine uyumludur. Bu özellikler sayesinde ay bazında transfer kâr zararı ya da net parasal kâr zarar hesaplamalarının otomatik olarak yapılmasına olanak verir.

Ön muhasebe ve yevmiye fişlerinin tüm işlemlerinde dövizli kayıt yapılabilmekte olup, parasal ve parasal olmayan hesapların davranış şekillerine göre dövize ve enflasyona göre değerleme yapabilirsiniz. Sistem, yanı sıra kur farklarının otomatik oluşturulmasını ve UFRS standartlarında raporlamaları desteklemektedir.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) geçiş sürecinde, Netsis ERP paketlerinizi yeni uygulamaları içerecek şekilde mutlaka güncelleyiniz.